Tuesday, October 27, 2015

I'll beat you!

Fra en gymtime med hyggeligere atmosfære
Nå må jeg bare skrive meg av meg litt frustrasjon. Hver fredag har jeg brukt et par timer på å jobbe som frivillig gymlærer ved en skole for foreldreløse og vanskeligstilte barn drevet av den anglikanske kirken. Jeg har ved flere anledninger overhørt lærerne si ting som "stop now, or I'll beat you". Det er en så vanlig frase at man nesten blir vant til det, dessverre. Her om dagen ble jeg imidlertid vitne til at ikke bare en, men to av lærerne utstyrte seg med en pinne og slo et par av elevene over hodet med den. Da rant det over for meg. Jeg har hele tiden uttrykt klart hva jeg mener om fysisk avstraffelse, men her er det fortsatt veldig vanlig, selv om loven faktisk forbyr det. Ved flere anledninger har jeg fått spørsmål om jeg ikke er kristen siden jeg har et slikt standpunkt. Jeg får stadig sitert Ordspråkene 13:24 - "Den som sparer sin kjepp, hater sin sønn, men den som elsker ham, holder øye med ham med tukt." Jeg har svart dem med å si at jeg velger å leve etter nestekjærlighetsbudet "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem" (Matteus 7:12). Når jeg har spurt lærerne om de syns det er ok at andre slår dem, har de måttet tenke seg om...... Barna på skolen løser de fleste konflikter seg i mellom med å slå. Og hva er straffen? Et slag eller to, selvfølgelig! For meg er det temmelig selvinnlysende at ungene tar etter sine voksne rollemodeller. Når jeg er ansvarlig lærer skal ingen barn straffes fysisk!!!

Jeg har skrevet en mail til Fr Katete som er øverste ansvarlige på skolen, og han svarer tilbake at han syns det er trist å høre at det foregår, og at det må lages en rapport. Problemet er at han er ute i provinsen et eller annet sted, og kommer ikke tilbake før i midten av november. Vi får se hva som skjer.......