Sunday, February 28, 2021

PLAY sover ikke!

 Selv om Covid -19 setter noen begrensninger for å jobbe ute i fysioklinikker for PLAY er det heldigvis muligheter for å gjøre en innsats likevel. Siden det nå er mer utfordrende enn vanlig for familier å finne fysioterapitjeneste i sitt nærmiljø har jeg åpnet for å ta i mot noen som enkeltklienter på instituttet. På den måten kan de få litt veiledning på hva de kan gjøre hjemme og vi kan overholde alle smittevernregler. 

Sarah på 2 har cerebral parese, men ingen i familien visste hva som var problemet. Jeg kom tilfeldigvis i kontakt med dem via en bekjent, og hun sørget for at de fikk transport til instituttet. En herlig familie med ei oppvakt og interessert jente. De fikk veiledning på hvordan de kunne stimulere henne hjemme og en mappe med forslag til aktiviteter som er utarbeidet av en ergoterapistudent jeg har veiledet. Etter tre uker kom de tilbake, og Sarah hadde allerede gjort store framskritt både på håndfunksjon, krabbing og forsøk på å reise seg. Jeg har også blir kjent med Joseph som har hydrocephalus og som plutselig begynte å få vondt i føttene når han går. Etter å ha sjekket ut at det ikke er noe i veien med shuntet som skal lede ekstra væske fra hodet har jeg sendt ham videre til ortopediavdelingen på sykehuset for å få laget en fotskinne.

Gjennom Facebook kom jeg i kontakt med en familie som bor 5 timers kjøring unna Lusaka. De trengte en rullestol til sin datter, og vi hadde en stående på instituttet for donasjon. I samarbeid med Social services klarte vi å få til transport for henne så hun kunne få tilpasset stolen skikkelig. Det var ei superfornøyd jente som kunne dra hjem med ny rullestol!


Special Hope Network har utdannet et team på fire som skal jobbe med bevisstgjøring rundt det å leve med funksjonshemming og hvordan det kan håndteres i lokalsamfunnet. Det er fortsatt mye stigma og uvitenhet om dette, og det gjør livet utfordrende for familiene til disse barna. SHN kontaktet meg for å snakke med teamet om fysioterapi og mulighetene for behandling og stimulering. De hadde på forhånd utarbeidet en lang liste med spørsmål knyttet til temaet, og så brukte vi tre timer på å gjennomgå det de lurte på. Det var en engasjert gjeng som jeg tror kommer til å gjøre en flott jobb ute i feltet.


Kasisi har siden midten av februar igjen åpnet for at jeg kan komme, og det var stor stas og gjensynsglede for alle parter. De eldste barna er tilbake på skolen, så dem får jeg først truffet når det er fridag på en fredag i midten av mars. 


No comments:

Post a Comment